scanf 字元字串輸入

 1. 字元實例:輸入一個字元,列印此字元及其 ACSII code。
  [dywang@deyu zzz]$ vim fstdio5.c
  [dywang@deyu zzz]$ cat fstdio5.c
  #include <stdio.h>
  
  int main() {
  	char a;
  	printf("Enter a character: ");
  	scanf("%c", &a);
  	printf("char=%c\tASCII code=%d\n", a, a);
  }
  
 2. 編譯成功
  [dywang@deyu zzz]$ gcc -o fstdio5 fstdio5.c
  
 3. 執行結果
  [dywang@deyu zzz]$ ./fstdio5
  Enter a character: H
  char=H	ASCII code=72
  
 4. 字串實例:輸入你的 IP
  [dywang@deyu zzz]$ vim fstdio6.c
  [dywang@deyu zzz]$ cat fstdio6.c 
  #include <stdio.h>
  
  int main() {
  	char a[20];
  	printf("Enter your ip: ");
  	scanf("%s", &a);
  	printf("Your IP: %s\n", a);
  }
  
 5. 編譯成功
  [dywang@deyu zzz]$ gcc -o fstdio6 fstdio6.c
  
 6. 執行結果
  [dywang@deyu zzz]$ ./fstdio6
  Enter your ip: 192.168.1.140
  Your IP: 192.168.1.140
  
 7. 宣告 a 為長度 20 的字元陣列,若輸入等於或超過 20 個字元,結果如何?
  	char a[20];