onikar5oma Lilliana

Цвеклови резанки
英文姓名(Full name):Lilliana
略過Гранулирани цвеклови резанки

Гранулирани цвеклови резанки

Цвеклови резанки от Коник Арома - Гранулираната цвеклова резанка е подходяща за използване като готов фураж за хранене на животни, и като фуражна суровина при производството на фуражи.